Briç

  • Briçi bir kafa sporu olarak görüyoruz.
  • Alanında iyi bilinen hocalarla oynuyoruz.

Üyelere ve üye olmayanlara dersler veriyoruz.