Geçmişten Günümüze ZSK Yönetim Kurulları

ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ
KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE YÖNETİM KURULLARI
Kuruluştaki Geçici Yönetim Kurulu (30.06.2009 – 13.12.2009)
Murat Sarper Başkan
Kemal Erdem Başkan Yardımcısı
Mustafa Cengiz Aydın Genel Sekreter
Osman Özcan Muhasip Üye-Sayman
Nilgün Yamaner Üye
Hikmet Çetin Çakmakçı Üye
Ahmet Fehmi Gürcan Üye
Ahmet Burak Anişoğlu Üye
Mehmet Ayhan Üye

 

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.12.2009 tarihinde yapıldı.

 

13.12.2009 – 12.02.2012 Dönemi Yönetim Kurulu
Hikmet Çetin Çakmakçı Başkan *
Kemal Erdem Başkan Yardımcısı
Ahmet Fehmi Gürcan Başkan Yardfımcısı
Mustafa Cengiz Aydın Genel Sekreter **
Osman Özcan Muhasip Üye-Sayman
Nilgün Yamaner Üye *
Murat Sarper Üye / Başkan *
Burçin Karamercan Üye / Genel Sekreter ** / Başkan ***
Mehmet Ayhan Üye
Yunus Kasrat Üye *
Ferhunde Filiz Çakmakçı Üye ***

(*) 01.05.2010 tarihinde yapılan YK toplantısında Hikmet Çetin Çakmakçı iş yoğunluğu nedeniyle Başkanlık görevinden istifa etmiştir. Yerine Murat Sarper Başkan olarak seçilmiştir.

YK Üyesi Nilgün Yamaner’in istifası üzerine yedek üyelerden Yunus Kasrat asil üye olmuştur.

  1. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 16.01.2011 tarihinde yapıldı.

(**) 23.01.2011 tarihinde yapılan YK toplantısında Mustafa Cengiz Aydın Genel Sekreterlik görevinden istifa etmiş olup, yerine Burçin Karamercan seçilmiştir.

(***) 11.03.2011 tarihli YK toplantısında YK Başkanı Murat Sarper’in başkanlık ve YK üyeliğinden istifası kabul edilmiş olup, YK üyeliğine yedek üyelerden Filiz Çakmakçı asil üye olmuştur. YK Başkanlığına Burçin Karamercan, Genel Sekreterliğe ise tekrar Mustafa Cengiz Aydın seçilmiştir.

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.02.2012 tarihinde yapıldı.
12.02.2012 – 23.02.2014 Dönemi Yönetim Kurulu
Burçin Karamercan Başkan
Mustafa Cengiz Aydın Başkan Yardımcısı
Levent Hatay Başkan Yardımcısı
Selçuk Gezdur Genel Sekreter
Osman Özcan * Muhasip Üye-Sayman*
Birgül Ak Üye
Ferhunde Filiz Çakmakçı Üye
Ümit Abdullah Çağman Üye
Timur Tuncer Üye / Muhasip Üye-Sayman*
Ahmet Burak Anişoğlu * Üye

(*) 02.12.2013 tarihinde yapılan YK toplantısında Muhasip Üye Osman Özcan istifa ederek YK üyeliğinden ayrılmıştır. Yerine yedek üyelerden Ahmet Burak Anişoğlu girmiş olup, Muhasip Üye-Saymanlık görevine Timur Tuncer seçilmiştir.

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.02.2014 tarihinde yapıldı
23.02.2014 – 13.02.2016 Dönemi Yönetim Kurulu
Burçin Karamercan Başkan
Mustafa Cengiz Aydın Başkan Yardımcısı
Levent Hatay * Başkan Yardımcısı
Ahmet Altılar Genel Sekreter
Timur Tuncer Muhasip Üye-Sayman
Ahmet Burak Anişoğlu Üye
Ferhunde Filiz Çakmakçı Üye
Ümit Abdullah Çağman Üye
Nedim Bülent Urş Üye
Osman Kuray * Üye
Yasemin Yüksek Üye

(*) 24.07.2014 tarihli YK toplantısında Levent Hatay YK üyeliğinden istifa ederek ayrılması sonucu, 24.07.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Levent Hatay’ın yerine yedek üyelerden Osman Kuray Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

(**) 19.01.2015 tarihli YK toplantısında Ferhunde Filiz Çakmakçı’nın istifası kabul edilerek yerine yedek üye Yasemin Yüksek asil üye olmuştur.

13.02.2016 – Dönemi Yönetim Kurulu
Burçin Karamercan Başkan
Kemal Erdem * Başkan Yardımcısı
Ahmet Altılar Genel Sekreter
Mustafa Cengiz Aydın Muhasip Üye-Sayman / Başkan Yardımcısı
Yasemin Yüksek Üye
Nedim Bülent Urş Üye
Osman Kuray Üye
Haluk Sicimoğlu Üye
Bahadır Onay Üye
Gül Denge * Üye / Muhasip Üye-Sayman

 

12.04.2016 tarihinde yapılan YK toplantısında, Başkan Yardımcısı Kemal Erdem’in vefatı sonucunda boşalan YK üyeliğine Gül Denge davet edilmiştir. Başkan Yardımcılığına Mustafa Cengiz Aydın, Muhasip Üyeliğe Gül Denge seçilmiştir.

 

KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE BAŞKANLARIMIZ

 

M.Cengiz Aydın 28.01.2018-20.03.2022
Murat Sarper 30.06.2009 – 13.12.2009
  01.05.2010 – 11.03.2011
Hikmet Çetin Çakmakçı 13.12.2009 – 01.05.2010
Burçin Karamercan 11.03.2011 –28.01.2018
  20.03.2022 – 09.10.2022
İzzet Cemil Çalgüner 09.10.2022 –