Zekeriyaköy Spor Kulübü Derneği – Üyelik Şartları

Üyelik

1- Zekeriyaköy Spor Kulübüne üyelik ömür boyudur. Üyelerin

 • Genel Kurula iştirak etmek,
 • Dernek organlarına seçilmek veya seçmek,
 • Derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarında faal sporcu olarak spor yapmak,
 • Derneğin her türlü sosyal ve sportif tesislerinden Yönetim Kurulunun tespit edeceği program ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yararlanma hakları vardır.

2-Üyenin haklarından 18 yaşına kadar olan üye çocukları da yararlanabilir.

3-18-26 yaş arasındaki üye çocukları dilerlerse %50 indirimle Üye olabilirler.

4-Derneğe üye olabilmek için,

 • 2 Üye referansı ile yazılı başvuruda bulunmak,
 • Bir kereye mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen giriş bağışı ile içinde bulunulan yıl ve takip eden yılların üyelik aidatını ödemek gerekir

5 -Üyeliğin devamı için, Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatın ve sosyal-sportif tesislerin inşaat ve geliştirilmesi için belirlenen katkı payını ödenmesi şarttır.

6 -Dernek üyeleri ayrıca yaptıkları spor dalları için Yönetim Kurulunca belirlenen sportif aidatı ve kapalı korttan yararlanmak istedikleri takdirde saat ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

7- Üyeler, yılda 6 adet ücretsiz misafir getirebilirler.

Geçici Üyelik

 1. Bu sistemden Türkiye’de geçici  bir süre ikamet eden yabancı uyruklular yararlanabilir.
 2. Geçici Üyeler, ZSK Üyelerinden farklıdır:
 • Genel Kurul toplantısına katılamazlar; seçme ve seçilme hakları yoktur.
 • Bu üyeliğin geçerlilik süresi bir yıldır.
 • Kulüp tesislerinden yararlanarak tenis oynamak isteyen Geçici Üyelerin bir yıllık yararlanma bedeli —– olarak belirlenmiş Buna ek olarak, yıllık aidat ödemezler.
 1. Geçici Üyeler
 • Açık kortlarda, sadece aydınlatma bedelini ödeyerek oynayabilirler.
 • Yılda 4 adet ücretsiz misafir getirme hakkına sahiptirler.

2024 Yılı İçin Belirlenen Aidat Miktarı(*)

Yıllık Üye Aidatı    …
Üye Eşi Yıllık Aidat  
Giriş Ücreti (kademeli olarak artırılacaktır)    

Üye Eşi Giriş Ücreti
Geçici Üye Tenis Aidatı

(*) Yönetim Kurulu, Aidat Miktarları ve Şekilleri ile ilgili değişiklik hakkını saklı tutar.

 

ÜYELİK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 • Üyelik Başvuru Formu’nun doldurulup imzalanması
 • Üyelik Başvuru Formu’nun iki kulüp üyesince imzalanması
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (ön ve arka)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Giriş aidatının ödenmesi
Banka Hesap / IBAN Numaralarımız
Banka TEB Bankası
Şube Zekeriyaköy Şubesi
Şube Kodu 370
İban No TR83 0003 2000 0000 0060 9256 79

 

Üyelik Formları